Chứng chỉ
Trang chủ > Chứng chỉ > Nội dung
Yếu tố nguy cơ của máy cắt kim loại
- Mar 02, 2016 -

Nguy hiểm máy dùng để chỉ sự chuyển động tương đối của công cụ máy móc linh kiện trên va chạm cơ thể con người, giữa, cắt, có hại các hình thức của các yếu tố độc hại như khối lượng một.

1) yếu tố nguy cơ văn phòng phẩm các thành phần

(1) cắt và lưỡi;

(2) làm nổi bật một bộ phận cơ khí lâu;

(3) edged khoảng trống, công cụ và thiết bị bay phần cạnh và bề mặt gồ ghề;

(4) gây ra trượt mùa thu làm việc.

2) nguy hiểm duy nhất luân chuyển một phần của các bộ phận quay: trục da gà và mài công cụ và dụng cụ cắt lỗ.

3) là xoay trong vết cắn

(1) đến các bộ phận xoay cắn;

(2) phần di chuyển của Luân phiên các bộ phận và Cheng Qie line tắc;

(3) phần và một phần cố định của vết cắn.