Tin tức
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Máy cắt plasma làm việc nguyên tắc
- Nov 16, 2017 -

Plasma được đun nóng đến một nhiệt độ rất cao và khí bị ion hóa rất cao, nó sẽ hồ quang điện sẽ được chuyển sang các phôi, nhiệt độ cao do đó các phôi tan chảy và thổi, tạo thành một tác phẩm cắt plasma arc.

Khí nén vào ngọn đuốc của buồng khí sau khi phân phối của hai, đó là, sự hình thành của huyết tương khí và khí auxiliary. Hồ quang khí huyết tương tan chảy kim loại trong khi khí auxiliary nguội đi xuống các thành phần ngọn đuốc và thổi ra khỏi kim loại nóng chảy.


201603021053246505992.jpg