Tin tức
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Đặc điểm của máy Laser là gì?
- Sep 05, 2017 -

Cấu hình USB cao với bo mạch chủ, mới có thể đạt được off-line, kiểm soát năng lượng, với màu sắc cắt và dốc khắc chức năng, do đó cắt khắc thêm chính xác để đáp ứng việc in ấn bao bì tấm yêu cầu ngành công nghiệp;

Phát triển chuyên nghiệp của phần mềm điều khiển, với các kiến thức độc lập về bản quyền, để đạt được các tham số của khắc cắt, với chức năng cắt phong bì, có thể tự động tạo ra phong bì, miễn phí để thiết lập khắc tích và các thông số của nó, cắt khung;


Laser cắt máy loạt các ứng dụng để sản xuất công nghiệp và chế biến, chẳng hạn như bao bì sponge bọt cắt công nghiệp, cắt giảm, kim loại tấm cắt, metal kitchen utensils tấm cắt. Với máy laser công nghiệp chia sẻ về sự gia tăng trong loại laser máy cũng tăng, do đó, trong tương lai sẽ có rất nhiều phòng để phát triển201603021308135120686.jpg